Deze integratieve benadering bestaat naast een eventuele behandeling met medicatie voornamelijk uit 2 delen. Enerzijds leert de cliënt om efficiënter negatief geladen herinneringen, gedachten en emoties los te laten, alsook zijn geforceerd nastreven van contole, zekerheid en goedkeuring. Dit gebeurt aan de hand van integratieve stressregulerende loslaatoefeningen, die de bruikbare inzichten gebruiken uit o.a. Mindfulness, EMDR, EFT, Ho’ponopono en de Sedona Methode (die op hun beurt weer wijsheden met het Boedhistische gedachtegoed gemeenschappelijk hebben). Aangezien therapie en loslaten nog steeds pas succesvol worden geacht wanneer o.a. bepaalde cognities of denkbeelden doordringen tot het onbewuste, heb ik het eerst over de werking en mogelijke hulpmiddelen bij het bewerken ervan. Aangezien bovengenoemde technieken grotendeels ook lichaamsgericht zijn, heb ik het vervolgens over het nut van het betrekken van het lichaam bij mentale verwerkingsprocessen, alsook de “links-rechts” activatie van het werkgeheugen waarop o.a. EFT, WHEE, en EMDR steunen, om een mogelijke verklaring te proberen bieden voor de effectiviteit ervan. Daarna worden deze technieken (en enkele andere die er gelijkenissen mee vertonen) kort besproken, en poog ik de effectiviteit ervan te achterhalen. Vooral bij EFT tracht ik kritisch te blijven over de meer alternatieve, speculatieve aspecten ervan.

Ten tweede wordt de nadruk gelegd op het doen van positieve dingen, en dit aan de hand van inzichten uit de constructionele gedragstherapie van Beata Bakker. Hier gaat het vooral om het gezonde functioneren versterken en verbreden, door actief de aandacht te richten op momenten waarin het wél goed ging, en samen uit te kijken naar passende aanknopingspunten, kansen en mogelijkheden die bevorderend zijn voor het welbevinden.

Met onze integratieve loslaatoefeningen kan de patiënt aan de slag zowel tijdens de therapiesessie als thuis.

Voorlopig noemen wij de benadering in zijn geheel “contructionele stressregulatie” (CSR).