Constructionele Stressregulatie

Constructionele stressregulatie bestaat uit 2 vanzelfsprekende kerngedachten, die we allen als evident zullen beschouwen, maar die we vaak niet voldoende toepassen. Personen met psychische klachten moeten in de eerste plaats het negatieve (zoals o.a. piekergedachten, hevige emoties, of traumatische herinneringen) leren loslaten en zich beter leren ontspannen. Dit wordt besproken onder “Stressregulatie”.

Met Constructionele Gedragstherapie versterken en verbreden we de gezonde kanten van je functioneren zodat je spontaan meer gaat doen wat nuttig is voor je welbevinden.